Registrera ett SUF bolag

SUF = Svensk Utlandsregistrerad Filial
Enkel och smidig registreringsprocess för SUF bolag
Se det som en 3-stegs raket:

 1. Ditt LTD bolag registreras!
  Därefter startar LTD bolaget en filial
 2. SUF bolaget (filialen) registreras
  hos Bolagsverket och får ett svenskt org.nr
 3. SUF bolaget är färdigt att användas!
  Nu kan du registrera ditt SUF bolag för moms, F-skatt m.m.

Ensamrätt till namnet

SUF bolag får ensamrätt till namnet i hela Sverige, precis som ett AB
Ditt Ltd bolag kan ha ett namn och ditt SUF bolag kan ha ett annat namn.
Besök gärna Bolagsverkets eminenta sida, sök på FILIAL!

Krävs det revisor för SUF bolag?

SUF bolag som når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren måste ha revisor:

 • fler än 3 anställda (i medeltal)
 • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Beställ SUF Ltd bolag!

Registrera mitt SUF bolag online!

Organisationsnummer för SUF bolag

Organisationsnummer inleds alltid med 502 eller 516
* Filial till utländskt företag (SUF bolag) (FL)
* Utländsk banks filial (BFL) | Ömsesidigt försäkringsbolag (OFB)

Konkursfrihetsbevis för LTD

Konkursfrihetsbevis är en Good Standing som krävs för det Engelska LTD bolag när du startar ett SUF bolag. Denna regel gäller inom hela EU oavsett om LTD bolaget är nystartat eller har varit igång i flera år…

Företagskonto till SUF bolag

Genom våra samarbetspartners kan vi hjälpa dig med att öppna ett företagskonto med kontokort till ditt SUF bolag.

EU medborgare

I dag är vi alla EU medborgare därför ska vi också kunna utnyttja
alla fördelar och förmåner som detta ger till företagare.

Gå tillbaka till