Starta filial med LTD bolag

Starta filial, SUF bolag, med Engelskt Limited bolag som moderbolag.

Att starta filial

 1. LTD bolaget (det utländska företaget) beslutar att starta verksamhet i Sverige genom en filial
 2. Utse en VD och ordna särskild fullmakt
 3. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket (2000 kr)
 4. Bolagsverket registrerar filialen (svenskt org.nr.)
 5. Verksamheten startar

OBS! När anmälan om registrering av filial är gjord
kan verksamheten sättas igång omedelbart.
Du behöver inte vänta tills du får filialens organisationsnummer.
Tips: Se Bolagsverkets eminenta sidor, sök på FILIAL
Där finns även färdiga mallar för fullmakter etc.

Filialer i Norden

Danmark = DUF | Norge = NUF | Sverige = SUF
Filial på Engelska är Branch

Beställ SUF Ltd bolag!

Registrera mitt SUF bolag direkt online!

Starta Filial fördjupad information

 1. Beslut om att starta en filial
 2. Det utländska företaget (ditt Ltd) beslutar sig för att inleda verksamhet
  i Sverige genom en filial och registrerar den.

 3. Utse VD och ordna fullmakt
 4. Det utländska företaget (ditt Ltd) utser en verkställande direktör (vd) för filialen. Han eller hon ska ha en fullmakt.

 5. Anmäl filialen till Bolagsverket
 6. Anmäl att du vill starta filialen till Bolagsverket. Anmälan ska göras av den verkställande direktören och måste lämnas in innan verksamheten i Sverige börjar. Betala avgiften samtidigt som du skickar in anmälan.

 7. Bolagsverket registrerar filialen
 8. Bolagsverket beslutar om registrering och ger filialen ett organisationsnummer. Bland annat kontrolleras fullmakten för filialens VD, filialens verksamhet och beslutar om företagsnamnet kan godkännas. Bolagsverkets handläggningstid varierar, men ofta handlar det om 1 – 2 veckor. När filialen är registrerad får du ett (svenskt) registreringsbevis.

 9. Verksamheten startar omgående
 10. När anmälan om registrering av filial är gjord kan verksamheten sätta igång. Du behöver alltså inte vänta tills filialen är registrerad.