Simply Ltd beställ detta Ltd paket

Har du redan en bolagsadress i England? Då kan du beställa Simply Ltd.
Du kan alltid komplettera med våra tjänster, antingen redan nu eller efteråt.
Har du andra önskemål? Självfallet kan vi skräddarsy ett bolagspaket utefter dina specifika behov!
OBS! Du måste uppge din bolagsadress i England vid beställningen.

Ingår i Simply Ltd | Pris: 1.995 kr

  • Lagstadgad registrering för LTD bolag i Storbritannien
  • Support Silver Member | Allt som berör LTD bolag + bonus
  • HMRC Filing of Corp Tax Info | På begäran fyller vi i uppgifterna.

Extra tjänster:

Snabbt och effektivt, ansökan och registrering görs direkt online!
1. Bankkonton & betalkort | 2. Gratis domännamn
3. Postboxadress i UK | 4. Postboxadress i SE
Specificerad information på repektive tjänst, kommer upp i ett nytt fönster!

Registrering enligt Brittisk lagstiftning.

Vi försäkrar att er LTD registrering med tjänster blir rätt genomförda, med rätt handlingar till respektive myndighet i UK. Vi följer lagstadgade föreskrifter som gäller för bolagsregistrering i United Kingdom.

Krav för att registrera ett Engelskt LTD bolag
  • Styrelse: Från en person eller juridisk person till obegränsat antal personer och nationalitet.
  • Ålder: Minimum 16 år (för omyndig krävs målsman).
  • Bolagsnamn: Namnet får ej vara förväxlingsbart med ett annat LTD bolagsnamn i UK.
  • Sätesadress för bolaget i UK: En företagsadress för mottagande av korrespondens och handlingar från myndigheter och bank etc.
  • Rimlighetskrav: Ej näringsförbud i Storbritannien.
    Obs! Din historik i Sverige har ingen betydelse för att starta ett LTD bolag!
Vad blir kostnaden för mitt LTD bolag år 2?

LTD bolaget är redan registrerat, så du betalar inte en gång till för registreringen…

Registreringstid för LTD?

En dag (inom 24 tim)!
Efter betalning och konfirmation av registreringsuppgifterna så är ditt
LTD bolag färdigt att tas i bruk.

Beställ LTD bolag!

Jämför våra olika bolagspaket.
Skillnaden är att varierande tjänster ingår.
Gå direkt till registrera mitt LTD bolag!

Att tänka på se vår…

“Varning för LTD registrering”!

Scamadviser 100%

ger BolagsRegistrering
högsta rankning = 100%

Product Name: Simply Ltd Product Brand: BolagsRegistrering Product Description: Beställ Simply Ltd UK bolag komplett registrering Vi försäkrar att er LTD registrering med tjänster blir rätt genomförda, med rätt handlingar till respektive myndighet i UK för Simply Ltd Product Price: 1995 Price Currency: SEK Name Of The Seller: Bosse