EU en superstat?

EU en superstat?

EU en superstat eller syndrom Titanic?

EU presenterades för omvärlden som en superstat, Titanic presenterades som osänkbar…
Hur det gick för Titanic det vet vi alla men hur kommer det att gå med EU som superstat?
To be or NOT to be, that’s the question, undrar om Shakespeare siade framtiden för EU…
EU-kommissionens ordförande
Jean-Claude Juncker vill inte fortsätta som ordförande, han befarar att brexit splittrar EU..!
Om “vår” ordförande i “vår” superstat EU inte längre tror på dess existens, vem ska då tro på EU..?

Rösträtt i superstaten EU

EU-länderna har en befolkning på 510 000 000 men hur många har rösträtt i superstaten EU?
Superstaten EU har bildat en öveklass av politiker som beslutar över andra politiker i andra länder
som beslutar över dess medborgare – som INTE får besluta något…

Brexit och omvärlden

“Våra” överklass politiker i EU har satt igång sin propagandamaskin gentemot Storbritannien
Medan 510 000 000 invånare undrar varför egentligen Storbritannien valde sitt Brexit
Våra Uberpolitiker, tycker kort och gott att vi är för dumma och ska hålla käften…
Som en utopi så anser JC Junker att engelska språket håller på att förlora sin betydelse
dvs. han som INTE längre tror på EU…
Innan Storbritannien blev medlem 1973 var franska huvudspråket i EG-sammanhang,
undrar varför man nu vill ta bort engelskan…

EU var från början en god gärning som spelats bort med tärning, av ett gäng Uberpolitiker
* Turkiets utrikesminister, Europe’s politicians are “taking Europe toward an abyss”
EU “betalde” USD 6 000 000 000 till Turkiet förra året för att hålla kvar flyktingar…
I Turkiet finns det mer 2 000 000 flyktingar…
“Europe has not kept its promises on the migrant deal, for us that agreement has ended.”
* President Trump i USA, Brexit would “end up being a great thing, others will leave”
* Premiärminister, Matteo Renzi i Italien fick avgå, orsak, han var för EU…
* Vad sker med EU om Marine Le Pen vinner..?
* * Omvärlden skakar, EU är världens största ekonomi, Euro är den näst vanligaste valutan i världen

Superstaten och dess framtid

Tyskland är navet i EU men hur länge orkar medborgarna med att bära denna börda?
Tyskland har förlorat miljarder som gått till vissa EU-länder och nu ligger dessutom
Deutsche Bank back med 140 000 000 000 kr
Att icke förglömma vad 100-tals miljoner EU medborgare tycker om EU…

EU har 28 medlemsländer

Från och med valet 2014 har Europaparlamentet totalt 751 ledamöter
EU sysselsätter cirka 4 300 översättare och 800 tolkar
Europaparlamentets officiella säte ligger i Strasbourg, Frankrike,
men parlamentet har även förberedande och kompletterande sammanträden i Bryssel, Belgien.
Undrar du också vad den totala kostnaden är för att bedriva denna byråkratiska organisation?

Vad ska vi berätta för våra barn i framtiden om EU och vad kommer det att stå i våra historieböcker?
Hello EU! To be or NOT to be, that’s the question…

Storbritannien

Storbritannien, United Kingdom, UK

Storbritannien, formellt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (engelska: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, allmänt känt som United Kingdom, UK eller Britain, är en suverän stat som ligger utanför nordvästra kusten av den europeiska kontinenten. Landet omfattar ön Storbritannien, den nordöstra delen av ön Irland och många mindre öar. Nordirland är den enda delen av Storbritannien som delar en landgräns med en annan självständig stat, Republiken Irland. Bortsett från denna landgräns är Storbritannien omgiven av Atlanten, Nordsjön, Engelska kanalen och Irländska sjön.

Storbritannien en enhetsstat

Storbritannien är en enhetsstat som styrs under en konstitutionell monarki och ett parlamentariskt system med dess regeringssäte i huvudstaden London. Det är ett land i sin egen rätt, och består av fyra riksdelar (constituent countries): England, Nordirland, Skottland och Wales. Det finns tre decentraliserade nationella förvaltningar som har olika befogenheter, och de ligger i Belfast, Cardiff och Edinburgh (Nordirlands, Wales och Skottlands respektive huvudstäder). Det finns tre kronbesittningar (Crown Dependencies)[10] och fjorton utomeuropeiska territorier[11] i anslutning till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland utan att utgöra konstitutionella delar av det. Dessa är rester av det brittiska imperiet som på sin höjd 1922 omfattade nästan en fjärdedel av jordens landyta och var – jämte Ryska imperiet, Romarriket, Sovjetunionen och Mongolväldet – ett av de största imperierna i historien. Brittiskt inflytande kan fortfarande observeras i språk, kultur och rättssystem i många av dess forna territorier.

Storbritannien världens sjunde största ekonomi

Storbritannien är ett industriland och har världens sjunde största ekonomi efter nominell bruttonationalprodukt och har den sjunde största ekonomin efter köpkraftsparitet. Det var världens första industrialiserade land och världens främsta stormakt under 1800-talet och tidigt 1900-tal. Storbritannien är fortfarande en stormakt med ledande ekonomiskt, kulturellt, militärt, vetenskapligt och politiskt inflytande. Det är en erkänd kärnvapenmakt och dess militära utgifter är de femte eller sjätte största bland världens länder.

Brexit

En sökning på google ger 140 000 000 träffar
Vilket tyder på att det är ett (im)populärt ämne, beroende på vem man anser har rätt

Hongkong bolag

Hongkong bolag

Hong Kong bolag snabb registrering

Det är en låg kostnad för registrering och underhåll av ett Hong Kong bolag.
Den mest förekommande företagsformen i Hong Kong är ”Limited” som kan jämföras med ett svenskt ab eller engelskt Ltd, i den meningen att ägarna inte har något personligt ansvar för företagets eventuella skulder. För att registrera bolag i Hong Kong behöver du inte vara fysiskt närvarande, du skickar dokument som stryrker din identitet.
Bolaget kan ägas till 100% av juridisk person eller en utländsk medborgare, oavsett nationalitet.
Engelskan är det officiella språket och all rapportering och viktig information är på engelska.

Krav för att registrera ett Hong Kong bolag

Bolagssekreterare: Alla HK bolag måste anmäla en sekreterare.
Antingen en person som är medborgare i Hong Kong, eller ett annat företag i Hong Kong.
Bolagssekreteraren har som uppgift att bland annat hålla reda på samt skicka in företagets årsrapporter och annat till myndigheter.
Vi tillhandahåller denna service!
Registered Office: Ett Hong Kong bolag måste ha en fysisk adress i Hong Kong.
En bolagsadress, kallas för Registered Office, som är bolagets officiella adress gentemot myndigheter, banker, kunder osv.
Vi tillhandahåller denna service!

  1. Minst en aktieägare
  2. Minst en direktör
  3. En bolagssekreterare
  4. Registered Office, bolagsadress i Hong Kong
  5. Minsta tillåtna aktiekapitalet 1 HKD

Försäkran om att all registrering respektive tjänster blir rätt genomförda, med rätt handlingar till
respektive myndighet. Lagstadgade föreskrifterna efterföljs som gäller för detta i Hong Kong.

OBS! Du kan registrera ett Hong Kong bolag utan att vara på plats!

Läs mer om fördelarna med ett Hong Kong bolag!

Debetkort

Debetkort

Fördelar med debetkort

Finns många fördelar med ett debetkort så som MasterCard, VISA och andra kort
Ett debetkort kan nyttjas på ett strålande sätt om man t ex har barn studerande i utlandet, eller om du reser mycket, då slipper du bl a alla växlingskurser.
Att icke förglömma vad som sker om du tappar eller blir bestulen på dina kontanter…

Kontot debiteras direkt med debetkort

Köpet debiteras kontot den dag köpet sker, eller omgående. Därför måste det finnas pengar på kontot på köpdagen, dvs vid köptillfället, trots att betalningen i vissa fall bokförs senare. Saknas tillräckligt med pengar på kontot på köpdagen, kan du drabbas av överdragsavgifter.

Debetkort eller kontokort.

Ett debetkort är en variant av kontokort.
Debetkort debiteras och man debiterar kortinnehavaren. Debetkort är beteckningen på kort där beloppet dras ifrån, debiteras, kortinnehavarens tillgångar (pengar) på kontot. Debetkort används bl a inom detaljhandeln och bensinbranschen. Numera kan man oftast även göra inköp över Internet.

Skaffa ett debetkort

Vi hjälper dig att välja rätt kort, se här för information om olika kontokort!

Vilande LTD bolag

Vilande LTD bolag, dormant company

Ett vilande LTD bolag kallas för ett Dormant Company
Vilande LTD bolag innebär att man inte har någon aktivitet i LTD bolaget. Man kan ha registrerat ett SUF bolag, en filial eller ett kommanditbolag som man väljer att arbeta utifrån. EU domstolen slog fast i mars 1999 att alla har rätt till att öppna ett LTD bolag som moderbolag och att man därefter kan registrera en filial, branch, i ett annat land.

Administration av vilande LTD bolag

Hur fungerar den administrativa delen av ett Ltd bolag år två om Ltd bolaget är vilande..?
Administration som exempelvis, rapport till myndigheter och bokslut, för LTD bolaget.
Går mycket skrönor om detta, så kom gärna med ett inlägg, som du tror att det är respektive kostar..!
Tror du att det kostar över 5.000 kr eller under 500 kr?

Vad kostar ett LTD bolag?

Allt beroende på vilka extra tjänster som du vill ha.
Alla ska ha råd med att starta ett bolag, dessutom så registrerar du ett LTD bolag på en dag,
som är färdigt att tas i bruk omgående. Dessutom är det enkelt att ordna ett företagskonto.
Se vår prislista på LTD bolags paket LTD bolag

Video SUF bolag

Lätta att starta SUF, se vår video SUF bolag

    Trestegs raket för att komma igång med SUF bolag

  1. Starta LTD bolag
  2. LTD bolaget öppnar en filial i Sverige
  3. Svenskt organisationsnummer erhålles av Bolagsverket

Nu kan du registrera dig för moms, F-skatt, företagskonto osv.
SUF = Svensk Utlandsregistrerad Filial

P.S. Sedan videon tillverkades har mycket nytt tillkommit, detta till din fördel!
Obs! Vi har numera ett nytt telefonnummer: 08-559 213 23

Video Service LTD & SUF

Komplett bolagsservice för LTD bolag & SUF bolag

Har du kört fast och behöver hjälp?
Vi finner lösningar på de flesta problemen både för LTD bolag & SUF!
Tips: Registrera dig gratis på våra Supportsidor, hjälpen finns där 24/7

P.S. Sedan videon tillverkades har mycket nytt tillkommit, detta till din fördel!
Obs! Vi har numera ett nytt telefonnummer: 08-559 213 23

Starta ab utan aktiekapital

Kan man starta ab utan aktiekapital?

Visst är det möjligt! Ett Engelskt Ltd bolag med en filail, SUF, Svensk Utlandsregistrerad Filial.

Aktiekapitalet är från £1 om du så önskar kan du alltid förhöja aktiekapitalet när som helst.

Okunskap råder om att hanteringen skulle kosta en förmögenhet år 2 för ett Engelskt Ltd bolag

Är ditt Ltd ett vilande bolag, dormant och du arbetar enkom via filialen och du har vår Ltd service då är kostnaden år 2 för Annual Return + Dormants Accounts några hundralappar som även inkluderar stämplingsavgift till Brittisk myndighet. Har du inte vår LTD service då gör du ovannämnda själv!

EU domstolen

Mars 1999 slog EU domstolen fast att alla kan öppna upp en filial via ett Ltd bolag inom hela EU och EES

Handel och tjänster inom EU

Mellan EU:s medlemsländer ska varor, tjänster, kapital och personer kunna röra sig fritt. Det är grunden för den så kallade inre marknaden. På EU:s inre marknad ska det råda fri konkurrens. SUF är en naturlig och accepterad företagsform inom Europeiska Kommisionen som bl a tar upp riktmärken för Benchmarking the Administration of Business Start-ups

Bolagsmän till kommanditbolag

Bolagsmän till kommanditbolag och komplementär

Bolagsmän till kommanditbolag komplementär och delägare
Komplementärer och kommanditdelägare kallas i lagtexten för bolagsmän
Regler som gäller för bolagsmän och för extern firmatecknare.

Krav på bolagsmän
Får inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud. Får ej ha ha förvaltare enligt föräldrabalken.

Undantag vid näringsförbud
En person som har näringsförbud kan vara kommanditdelägare. Se lagen om näringsförbud för mer information.

Komplementären har ett obegränsat ansvar!

* I ett KommanditBolag ska det finnas minst en komplementär och en kommanditdelägare.
* Komplementären har ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet.
* Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar. Svarar endast med sin kapitalinsats.

Kapitalinsats

Kommanditdelägarens kapitalinsats kan vara antingen i svenska kronor eller i euro. Insatsen är oftast i pengar, men den kan även vara i form av eget arbete, utrustning m.m. I anmälan till Bolagsverket ska även sådana insatser anges i pengar. Bevis på att pengarna betalats in till företaget behöver inte skickas med, men insatsen måste betalas in till företaget om exempelvis en borgenär kräver det.

Komplementärer har ett gemensamt ansvar

En komplementär är personligt ansvarig. Det gäller både företagets skulder och att andra avtal hålls.

Ansvaret är solidariskt!
Det innebär att komplementärer har ett gemensamt ansvar och att den som har en fordran på företaget kan kräva betalning av hela beloppet hos vem som helst av dem. En ny komplementär som går in i företaget svarar även för alla tidigare skulder i företaget. En komplementär som har avgått ansvarar inte för skulder som har uppkommit efter det att avgång har registrerats och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Om en komplementär saknas?
Om företaget saknar en komplementär anses det inte längre vara ett kommanditbolag utan ett handelsbolag.
Kommanditdelägarna får då samma ansvar som komplementärerna, dvs. ett obegränsat ansvar.

Juridiska personer kan vara bolagsmän. exempelvis ett Engelskt Ltd bolag
Både fysiska och juridiska personer kan vara bolagsmän. Men stiftelser eller ideella föreningar får inte vara komplementärer, trots att de kan vara juridiska personer.

Firmatecknare och extern firmatecknare
Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets namn med rättsligt bindande verkan. Komplementären företräder företaget. Om det är flera komplementärer företräder de företaget var för sig om inget annat har avtalats. En kommanditdelägare kan inte vara firmatecknare. Bolagsmännen kan även utse en utomstående person till firmatecknare (extern firmatecknare). Den externa firmatecknaren kan inte vara den enda som har ensam firmateckningsrätt eftersom komplementären har ett långtgående ansvar. Däremot kan ni utse flera personer, exempelvis den externa firmatecknaren och komplementären som tecknar firman var för sig.

Fullmakt
Många gånger kan det vara praktiskt att låta en person, som inte är delägare i företaget, göra bank- och postärenden. I så fall räcker det att ge en fullmakt som bara gäller för detta. Blanketter för sådana fullmakter brukar finnas på bankkontoren och på posten. Bolagsverket registrerar inte dessa fullmakter.

Prokurist
Om kommanditbolaget däremot vill ge någon person befogenhet i allt som avser näringsverksamheten kan denna person utses till prokurist och registreras. Prokura = Handelsfullmakt Att registrera en prokura och prokurist.
Om man registrerar en skriftlig prokura ska den skickas in i original eller som en bestyrkt kopia. För en prokura med särskilt bemyndigande eller kollektivprokura räcker det med en skriftlig redogörelse av innehållet. Man måste också skicka in personuppgifter för prokuristen.

1. Se information om krav for kommanditbolag
2. Se information om Engelskt Ltd bolag!

Krav för KommanditBolag

Kommanditbolag krav minst två bolagsmän

Ett kommanditbolag ska alltid ha två eller flera bolagsmän
Kommanditbolag är en form av handelsbolag.
Ett KB ska alltid ha två eller flera bolagsmän och minst en komplementär och en kommanditdelägare.

Krav för att registrera kommanditbolag.

Får inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud. Får ej ha ha förvaltare enligt föräldrabalken.

Engelskt LTD bolag som komplementär

Du kan registrera ett kommanditbolag där LTD bolaget går in som komplementär och du själv går in med exempelvis 1 000 kr

Krav på ett kommanditbolag.

* Företagsnamnet måste innehålla ordet ”kommanditbolag”.
* Som komplementär är du personligt ansvarig för företagets avtal och skulder.
* Om du går in som ny komplementär i ett kommanditbolag svarar du för alla tidigare skulder.
* Du som är under 18 år behöver ett intyg från förmyndare eller överförmyndare för att få starta företag.
* Större kommanditbolag med endast fysiska personer som delägare ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.
* Större KommanditBolag och kommanditbolag med juridiska personer som delägare måste lämna in sin årsredovisning.

Bolagsmännen måste avtala med varandra.
För att ett kommanditbolag ska kunna starta måste bolagsmännen avtala med varandra om att gemensamt driva näringsverksamhet i bolagsform. Avtalet kan vara skriftligt eller muntligt. Rekommenderaa att avtalet görs skriftligt, lättare då att visa vad bolagsmännen har kommit överens om. Ett skriftligt bolagsavtal ska skrivas under av samtliga bolagsmän. Själva avtalet är inte offentligt och ska inte skickas in för registrering.

Fördel kommanditbolag
Finns inget krav på startkapital.

1. Se information om bolagsman till kommanditbolag
2. Se information om Engelskt Ltd bolag!