Avveckla Engelskt LTD bolag

Avveckla och avregistrera LTD bolag hos myndigheterna i UK
Att avveckla och avregistrera LTD bolaget sker i några etapper:

  1. Maila oss bolagsnamn och org.nr…
  2. Vi upprättar alla handlingar…
  3. du skriver under några dokument…
  4. …vi gör resten…
  5. Stämplingsavgift ingår

Kriterier för avveckling

  1. Ingen aktivitet de senaste 3 månaderna
  2. Bolagsnamnet har inte förändrats de senaste 3 månaderna
  3. Bolaget är inte föremål för några rättsliga åtgärder, pågående, planerade eller föreslagen åtgärd
  4. Har inte gjort ett omhändertagande för värdet av egendom eller rättigheter

Avregistreringsdatum

Avregistrering av bolaget tar tre månader.
Men redan när anmälan är gjord så framgår det att bolaget är under avveckling.
Vi avsäger oss allt ansvar om ni lämnar oss felaktiga uppgifter.
Efter påbörjad tjänst kan ingen återbetalning krävas.

Servicetjänster

Alla servicetjänster beställs
direkt på Order Ltd Service
Supportsidor ingår!

Avveckla LTD: 1.495 kr

*** Beställ denna tjänst ***
Kommer upp i ett nytt fönster!

Product Name: Avveckla LTD bolag Product Brand: BolagsRegistrering Product Description: Avveckla och avregistrera LTD bolag hos myndigheterna i UK Att avveckla och avregistrera LTD bolaget sker i några etapper Vi ombesörjer all dokumenthantering och betalar avgiften till myndigheterna Product Image: https://www.bolagsregistrering.se/wp-content/uploads/2017/02/avveckla-ltd.jpg Product Price: 1495 Price Currency: SEK Name Of The Seller: Bosse